Op 20 november a.s. vanaf 20:00 vindt de derde Nederlandstalige Obsidian meet-up plaats! Dit keer geïnitieerd door @CABenstein in het Nederlandstalige kanaal op de Obsidian Discord. Je kunt je aanmelden op Eventbrite, of anders laat even van je horen op Discord.

Tijdens de sessie is er alle tijd om tips en tricks uit te wisselen over het werken met Obsidian. Zelf ben ik altijd erg geïnteresseerd hoe het persoonlijk kennismanagementproces (pkm posts op dit blog) van mensen is georganiseerd, en hoe ze dat in hun tools vormgeven. Over de eerste meet-up schreef ik een impressie, en dat deden Wouter en Frank ook.

Schuif aan!

Today left me wondering if conference backchannels are still a thing and whether organisers need to start organising/designing backchannels to make it useful (again).

I was at the FOSS4GNL conference today, the first large scale event I went to since the Dutch start of the Situation mid March 2020. Or largish event, because there were about 60% of the usual amount of people, with some staying away because they felt uncomfortable in groups, or because of not wanting to submit themselves to QR code scans to verify vaccination or testing status, and a presenter testing positive the day before.

In the run-up I added the conference # to my Tweetdeck columns and mobile Twitter app. Yesterday was a workshop day, and today a conference day, and the 101 participants posted all of 45 tweets during the event. That works out to about .4 tweets per participant and 2 to 3 tweets per tweeting participant. Back in the day ™, aka 2006, I remember how Twitter started replacing IRC as a conference backchannel of the more geeky conferences I went to. A decade later, when visiting the global conference of the Dutch local one I visited today, FOSS4G global in 2016, I was happily surprised to see IRC even used as backchannel.

This time around there’s wasn’t much of a backchannel, not publicly on Twitter, but also not in some other channel. The conference organisers had used a Telegram group for their preparatory work, and beforehand suggested participants to use that as well. That didn’t pan out I think. I don’t use Telegram and wouldn’t install it for a conference either. The organising membership organisations OSGEO.nl and the QGIS-NL user group themselves use a Matrix channel, which I think would have been a much better suggestion as at least community members are familiar with it, and it allows a variety of clients to tap into it.

To me backchannels, and I’m spoilt ’cause Reboot (again: back in the day ™), allow one to be in one track of the conference and follow along with the sessions in other tracks to get the salient bits or know when something out of the ordinary happens because one of the rooms ‘explodes’. This works very well, up to the point where I may well think I remember noteworthy conference sessions, while in reality I wasn’t in the room where myths originated but followed along from the next conference room on IRC.

I dislike conferences where members in the audience are just that, and don’t behave like participants. Backchannels allow you to build connections with others based on content or wit during sessions, not relegating it only to random encounters over coffee or lunch (which is also useful). In events like today where it is primarily a community meeting, that is even more true despite everyone being in a more known environment: I’m a lurker/boundary spanner in the Dutch FOSS4G community, have visited/spoken at their events, have organised related events, but am nowhere near the core of community members, yet I knew some 1 in 10 today and a similar number of ‘colleagues of’, including the international participants.

Twitter definitely isn’t the ‘great equalizer’ of backchannels as it has been for a decade or so any more. In the past few years I saw how the use of Twitter as backchannel diminished already, now at the first event I visit after All This it stands out once more. I don’t see something else naturally taking its place either.

In short I miss well-functioning backchannels. Do others miss them, or never knew to miss them?
If you (like I am at times) are an event organiser, is it necessary to plan ahead for a ‘back-channel experience‘ taking into account accessibility, avoiding silo’s and tracking, with which to add to what it is like to attend your event? Or will the idea of a back-channel be let go entirely, reducing all of us to more singular members of an audience?

Vandaag vond FOSS4G-NL plaats, de eerste grote bijeenkomst waar ik weer heen ging.

Ik gaf een presentatie over de aankomende EU wetgeving t.a.v. digitalisering en data, en de kansen die daarin liggen voor de free and open source software for geo community (FOSS4G). Drie jaar geleden sprak ik tijdens de opening van FOSS4G-NL over de geopolitieke rol van data, dat Europa daar een andere koers ging kiezen dan bijvoorbeeld de VS (maximale winst-extractie) en China (maximale staatscontrole), namelijk een waar maatschappelijke waarde in lijn wordt gebracht met het versterken en beschermen van burgerrechten, en dat iedere lokale geodata-adviseur een geopolitieke actor daarbinnen is.

Dit jaar kon ik daar concreet over verder praten omdat de Europese Commissie een reeks wetgeving heeft voorgesteld die invulling geeft aan die geopolitieke propositie t.a.v. data. In die praktische invulling, die vooral nog moet gaan gebeuren, liggen kansen voor de FOSS community en FOSS4G community omdat juist hun kennis t.a.v. federatie, standaarden, en het accomoderen van heel verschillende belangen en perspectieven de dagelijkse gang van zaken is.

Mijn slides vind je hieronder (gepubliceerd op mijn persoonlijke slideshare).

Dank aan de organisatoren om weer een FOSS4GNL te organiseren, en fijn om weer in Enschede en bij het ITC te zijn.

..is supposedly taking place next Monday in Den Bosch. This may come as a surprise for those, like myself and BarCamp co-originators Chris and Andy, who remember visiting the second ever BarCamp globally 16 years ago, in Amsterdam on 20 and 21 October 2005. Or those who attended any of the Dutch BarCamps thereafter documented on BarCamp.org (albeit sparsely, I admit). Mediamatic kindly provided the venue in PostCS for that first Dutch BarCamp.

I heard E guffaw as she read that LinkedIn posting and after hearing why, couldn’t resist kindly pointing out their mistake and linking to the relevant BarCamp.org page for that first BarCampAmsterdam of 16 years ago.


Roland in a BarCamp Amsterdam 2005 t-shirt. Image Ton Zijlstra, license cc by nc sa


Part of the BarCamp Amsterdam schedule in 2005. Image Ton Zijlstra, license cc by nc sa

Op 20 oktober vindt de FOSS4Geo Nederland conferentie plaats, met daags ervoor op 19 oktober een middag vol workshops om zelf aan de slag te gaan met open source geo-tools. Gastgever is het wereldvermaarde ITC in Enschede.

Vorig jaar kon de conferentie geen doorgang vinden vanwege de pandemie, maar dit jaar lijkt het te gaan lukken. Zet 19 en 20 oktober dus in je agenda om een duik te nemen in open source geo.

Tot 10 september kun je je bovendien aanmelden als je een presentatie of workshop wilt geven.

Drie jaar geleden in 2018 had ik het genoegen de openingsspreker te mogen zijn. Onder de titel “Een kaart is de mooiste van alle epische gedichten” (een quote van Gilbert Grosvenor, eerste editor van National Geographic), hield ik een betoog over hoe data een geopolitieke hoofdrol heeft gekregen en hoe geografische gegevens (vaak als ‘linking pin’ van andere gegevenssoorten) daar centraal in staan. Hoe dat betekent dat je je eigen werk met geo-data ook in het licht van die geo-politieke context moet beschouwen, en de consequenties daarvan voor de rol van geografische data in ethische vraagstukken, data-governance en databescherming. (In 2016 hield ik een presentatie voor de wereldwijde FOSS4G conferentie.)

Inmiddels zijn we een paar jaar verder, en heeft de Europese Commissie een breed pakket aan nieuwe wetten voorgesteld die de Europese geopolitieke positionering t.a.v. digitalisering en data vaste vorm geven. Tegelijk is er beleid gelanceerd, zoals de Europese Green Deal, dat nadrukkelijk bouwt op wat er m.b.t. digitalisering en data gebeurt, en zijn er financieringsinstrumenten om dat te versnellen en voort te stuwen. Wat in mijn verhaal van 2018 nog vooral een oproep was aan de geo-professional om als ‘bril’ op te zetten, krijgt nu vaste vorm in de eisen die aan de dagelijkse praktijk van die professional gesteld gaan worden. Aan een deel van die nieuwe regels werkte ik vorig jaar actief mee door voor aardobservatie, milieu en meteorologie voor de EC te onderzoeken welke gegevens in heel Europa voortaan verplicht voor iedereen vrij herbruikbaar moeten zijn. Regels, die als het goed is, later deze maand eindelijk worden gepubliceerd.

Tijd dus, wat mij betreft, voor uitleg en een update. Ik heb me als spreker aangemeld om de nieuwe Europese regels uit de doeken te doen, en in te gaan op welke kansen daarin voor de FOSS4G community verpakt zitten. Dat doe ik vanuit mijn huidige werk voor Geonovum, de overheidsstichting die de overheid beter laat werken met geo-informatie. Binnen Geonovum volg ik, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, actief de Europese ontwikkelingen t.a.v. digitalisering en data, en de impact daarvan op bijv. (inter)nationale standaarden, de verdere evolutie van INSPIRE, en de beschikbaarheid van overheidsdata voor iedereen. Die help ik vertalen naar kansen en handelingsperspectief voor Nederlandse datahouders en datagebruikers.