In reply to De eenentwintigste dagelijkse post by

Sinds de Nederlandstalige Obsidian meet-up eind november volg ik je feed. Je dagelijkse postings dit jaar lees ik elke dag met plezier, juist omdat je dingen doet buiten mijn normale scope van activiteiten. Mee kijken met iemand in zijn werk en denken vind ik altijd uiterst fascinerend. Postings 22/365 en verder worden dus zeker ook gelezen! 😀

De dagelijkse gewoonte is nog wat fragiel.

Het was lang geleden dat we elkaar spraken, maar vanavond hebben we als bestuursleden van de Vereniging Open Nederland elkaar weer uitgebreid (online) gesproken. Goed om te doen, en geeft weer nieuwe energie voor activiteiten.

Afgelopen jaar stond vooral in het teken van het TakeNode project, waarmee makers makkelijk een unieke identifier voor een creatieve uiting kunnen aanmaken. Maar daarnaast speelt er veel t.a.v. Europese wetgeving dat voor onze thema’s interessant is, en ligt er een nieuw regeerakkoord dat aanknopingspunten biedt. Creative Commons bestaat 20 jaar inmiddels, en we willen graag meerdere bijeenkomsten organiseren in dat kader. Ik realiseerde me door ons gesprek dat ik van die 20 jaren al 19 jaar een CC licentie op deze site heb staan.

Er liggen ook genoeg interne zaken om af te handelen, zoals de financiële jaaroverzichten van 2020 en 2021, die nog door een ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. Het in gebruik nemen van onze eigen Nextcloud omgeving is ook lang blijven liggen. En belangrijker: we moeten nog altijd het proces starten om als ANBI erkend te worden.

Goed om elkaar te spreken, volgende afspraken staan weer in de agenda. Zin in.

In reply to Seb doet toetsenborden by Sebastiaan Andeweg

Oh man, nu zat ik dus jouw feed lezend meer dan een minuut naar mijn toetsenbord te staren op zoek naar die §/±-knop die je noemt. Is me in 15 jaar Mac gebruik nog nooit opgevallen, en heb ik ook zeker nog nooit ingedrukt. En ga ik dus de komende dagen een hele reeks sneltoetsen daaraan koppelen door die ene opmerking van jou. 😀

….Daarmee dus ook Qwerty, de rechtopstaande Enter, en de §/±-knop, die ideaal is voor je eigen sneltoetsen, omdat er geen enkele standaard toetsencombinatie is die die knop gebruikt.

Sebastiaan Andeweg

In reply to Een alternatief voor Post Kinds by Frank Meeuwsen

Bezig met uitfaseren, inderdaad. Klaar nog lang niet. Voor nieuwe postings, zoals deze die een u-reply is op jouw posting, gebruik ik Post Kinds geheel niet meer. Binnen WordPress maak ik nu alles alleen nog aan als ‘standard’ posting, met de eventuele microformats in de content van de posting. De bestaande Post Kinds postings (851, waarvan ruim de helft simpele ‘notes’, een kwart ‘check-ins’, en de rest een mix van replies, rsvps, bookmarks, reads en likes) heb ik nog niet aangepast. Zoals Jan ook al antwoordde, daarvoor moet ik met een scriptje aan de slag in de database. Wel heb ik enkele van die postings met de hand aangepast, als ik ze toevallig tegenkwam en belangrijk genoeg vond om even om te katten.

Ik weet dat Ton inmiddels bezig is (of klaar?) om Post Kinds uit te faseren

Frank Meeuwsen

In juni 2019 nam de Europese Unie een nieuwe Open Data Richtlijn aan. Deze moest vervolgens binnen 2 jaren in alle Lidstaten in nationale wetgeving worden omgezet. Dat is in veel landen niet op tijd gebeurd, waaronder in Nederland. Ondermeer door de pandemie ging de aandacht naar andere dingen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de draad een tijdje geleden weer opgepakt, en dat resulteert in een Kerstcadeautje: de internetconsultatie voor de nieuwe Wet Hergebruik Overheidsinformatie is op 24 december geopend. Tot 6 februari kan iedereen zijn inzichten delen over de ontwerptekst.

De nieuwe Open Data Richtlijn breidt de scope van organisaties die onder de Richtlijn uit, voegt dynamische data nadrukkelijk toe (vroeger kwamen overheden er mee weg om real time meetgegevens niet te delen omdat op het moment van aanvragen die gegevens nog niet bestonden, alleen een jurist met ‘nee’ als uitgangspunt verzint zoiets) en voegt een lijst verplichte open data publicaties toe (die regels moeten nog in een aparte wet gepubliceerd worden, de Europese Commissie heeft dat nog niet gedaan, al zou dat al een jaar geleden rond zijn).
Verder worden weer stappen gezet in het verder beperken van exclusieve overeenkomsten en het vragen van geld voor gegevensverstrekking, zoals vorige edities van deze Richtlijn ook telkens deden.

Ik ga dit kerstcadeau nog niet openmaken, maar neem in januari uitgebreid de tijd om de tekst te lezen en zonodig van opmerkingen te voorzien.

(Full disclosure: ik werkte in 2017/2018 mee aan de evaluatie en impact assessment van de vorige Hergebruiksrichtlijn. De resultaten daarvan hebben mede de inhoud van de nieuwe Open Data Richtlijn in 2019 bepaald.)