My first reading of the yet to be published EU Regulation on the European Approach for Artificial Intelligence, based on a leaked version, I find pretty good. A logical approach, laid out in the 92 recitals preceding the articles, based on risk assessment, where erosion of human and citizen rights or risk to key infrastructure and services and product safety is deemed high risk by definition. High risk means more strict conditions, following some of the building blocks of the GDPR, also when it comes to governance and penalties. Those conditions are tied to being allowed to put a product on the market, and are tied to how they perform in practice (not just how they’re intended). I find that an elegant combination, risk assessment based on citizen rights and critical systems, and connected to well-worn mechanisms of market access and market monitoring. It places those conditions on both producers and users, as well as other parties involved along the supply chain. The EU approach to data and AI align well this way it seems, and express the European geopolitical proposition concerning data and AI, centered on civic rights, into codified law. That codification, like the GDPR, is how the EU exports its norms to elsewhere.

The text should be published soon by the EC, and I’ll try a write-up in more detail then.

Ik zat vanmiddag in een middagsessie van Geonovum rondom digitale tweelingen waarin geodata wordt gebruikt. Mooie voorbeelden en goede vragen en bedenkingen voorbij zien komen. Ook het Kadaster kwam veel voorbij uiteraard, als grote datahouder op dit vlak.

Daarbij werd ook de pagina Kadaster Labs genoemd, een interessant overzicht van diverse dingen die het Kadaster technisch heeft uitgeprobeerd rondom 3d, linked data en meer. Ter inspiratie en voor hergebruik.

Een ander mooi laagdrempelig voorbeeld dat werd genoemd is de 3d versie van Amsterdam en Utrecht in wording, gemaakt in de game engine Unity. Hiermee is een 3D versie van de stad gemaakt die gewoon in je browser werkt, en waarin je bestaande data kunt verkennen maar ook interventies kunt visualiseren. Mooi laagdrempelig door die browsertoegankelijkheid, maar vooral ook omdat je wat je in beeld brengt direct ook weer als geometrische data kunt downloaden en in je eigen software kunt hergebruiken. Inclusief informatie over de ondergrond zoals riolering. Amsterdam en Utrecht werken in één ontwikkelteam, en trekken dus echt gezamenlijk op.

Een screenshot van 3d.amsterdam.nl in mijn browser, kijkend op Amsterdam Centraal Station en over het IJ naar Noord, vanaf een paar honderd meter hoogte.

Niet alles wat digitale tweeling wordt genoemd is een digitale tweeling. Veelal ontbreekt nog de dynamische kant van data, de tijdsas, terwijl soms de visuele presentatie dat wel bij gebruikers suggereert. Dat is al een valkuil van veel dashboards, dat gebrekkige kwaliteit of bruikbaarheid van onderliggende data verbloemd wordt door de presentatie, laat staan als we ook nog onder de indruk raken van mooie 3d visualisaties en bewegende elementen. Dat iedereen volop aan het experimenteren is met digitale tweelingen rond publieke vraagstukken betekent ook dat er nog weinig aandacht is voor hoe je de verbinding legt tussen al die digitale versies van onze omgeving, en welke praktijken en standaarden je daarvoor nodig hebt.

Google is experimenting with added functionality to the Chrome browser that follows your browsing. It’s called Federated Learning of Cohorts, FLoCs. This is a way of tracking you for advertising purposes that doesn’t rely on third party cookies. That last bit sounds nice, but it is still very much based on active tracking, and this time it’s the Chrome browser itself that provides the data, turning Chrome into ad-delivery malware. You can opt-out with your Chrome browser, or better yet by not using Chrome, and also website owners can opt out their sites.

That is what I’ve done, opting out my WordPress site, by adding a small function to functions.php in my theme. Adtech cannot be aligned with the GDPR, so it wasn’t a decision at all.

WordPress seems to be planning to add that function to WordPress itself, starting from version 5.8, which should arrive in July. That sounds like a good step.

If that blocking is too successful however, I bet we’ll see opt-out settings actively ignored, like with the Do-Not-Track settings already.

In 2018 richtten we de Vereniging Open Nederland op. Die vereniging ondersteunt in Nederland het werk van Creative Commons, en vertegenwoordigt makers die hun werk op een open manier willen delen. Tot 2018 werd Creative Commons ondersteund in Nederland door Kennisland, Waag Society en het Instituut voor Informatierecht, sinds die tijd doen wij het. De vereniging stimuleert open kennis, informatie en cultuur. We hanteren daarbij de open definitie die gebruik, bewerken en delen voor alle doeleinden toestaat, hoogstens met vereisten t.a.v. naamsvermelding en het behoud van openheid ook na gebruik. Sinds de oprichting ben ik penningmeester van de Vereniging Open Nederland.

Als je vanochtend koppensnellend de krant leest zou je denken dat ik als penningmeester sinds recent een fortuin beheer. Open Nederland kreeg bijna 1 miljard euro voor het gedurende 3 maanden uitrollen van sneltests om de toegang tot evenementen en publieke locaties mogelijk te maken. De ophef is groot omdat er weinig transparantie en controle lijkt te zijn verbonden aan dat enorme bedrag.
Die opdracht en dat geld ging echter (gelukkig) niet naar de Vereniging Open Nederland, maar naar de Stichting Open Nederland. Zelfde naam, andere rechtspersoon.

Bij de Vereniging Open Nederland hebben we inmiddels al sinds de oprichting van die Stichting begin dit jaar last van de naamsverwarring die dat oproept. Vooral omdat de Stichting bijzonder weinig transparant is en geen contactgegevens publiceert.
Daardoor komen pers, bedrijven, en (soms verwarde) burgers via zoekmachines bij ons terecht. Het resultaat is veel e-mails die niet voor ons zijn, en veel telefoontjes afhandelen (meer in een dag dan normaal in een maand) om uit te leggen dat ze de verkeerde bellen. Met enige regelmaat raakt onze website overbelast, omdat een goedkoop hostingpakket grenzen aan het toegelaten verkeer stelt. Dat kost allemaal tijd en geld. Weinig geld in vergelijking met het klaarblijkelijke budget van de Stichting Open Nederland uiteraard. Maar dat is niet ons budget, want wij zijn zoals gezegd de Vereniging Open Nederland.

Met een automatisch bericht op onze telefoonlijn, en een verkeer afvangende voorpagina voor onze website beperken we de overlast enigszins. Op social media moeten we sinds de berichtgeving vanochtend ook het nodige aan uitleg geven dat @opennederland niets te maken heeft met de gelijknamige Stichting.

Uiteraard hebben we al veel eerder contact gezocht met de Stichting. De oprichter zegde toe dat de naam van de stichting niet zou worden gebruikt in de communicatie. Dat namen we maar even aan, want het was tenslotte de voormalig bevelhebber van de strijdkrachten die het zei. Die toezegging bleek niets waard (niet geheel onverwacht want het is lastig als het de naam van je rechtspersoon is, en je geen andere handelsnaam hebt geregistreerd). Vandaar dat we vorige week nog maar eens een schriftelijke poging (PDF) deden de stichting Open Nederland te vragen hun communicatie aan te passen.

Voorlopig is het dus alleen de vereniging die voor de stichting de telefoon opneemt. Om je te zeggen dat je niet bij ons moet zijn voor sneltests of hoe dat zit met dat miljard. Tenzij je een maker bent die Creative Commons wil gebruiken om je werk te verspreiden. Dan ben je van harte welkom en hebben we alle tijd voor je.

De Gemeente Amsterdam wil een meldingsplicht voor sensoren in de publieke ruimte. Iedere organisatie die sensoren in de buitenruimte plaatst zou vanaf het najaar moeten melden waar die sensoren staan. Dit is nuttig om meerdere redenen. Allereerst omwille van transparantie en om de discussie over nut en noodzaak van al die sensoren om ons heen diepgaand te kunnen voeren. Of om te zien welke gegevens die nu door private organisaties worden verzameld, eventueel ook voor een gedeeld publiek belang kunnen worden gebruikt.

Amsterdam gaf eerder al een voorbeeld dat navolging verdient met de start van een algoritme-register, en dit sensorenregister lijkt me een uitstekende aanvulling.

(Defect) reclamebord op Utrecht Centraal Station dat ik in 2018 fotografeerde, met een ondoordachte camera in de publieke ruimte om aandacht voor de advertentie te meten. Burgerlijk verzet plakte de camera af.

Today we had national parliamentary elections. Just before lunch E and I went to vote. As usual voting was uneventful, this time with added face masks and hand sanitizer.

20210317_122430
Our neighbourhood polling station

This time around, to enable people to avoid lines, our city published live data on how busy polling stations are. Allowing you to choose one without too many people (you can pick any polling station in the municipality you reside in). Based on public data streams, and on Open Street Map. Well done.


amersfoort.stemdrukte.nl showing current activity at polling stations

The Open State Foundation (I’m a board member) published their current map of polling stations again at ‘Where’s my polling station‘, as they did for the national elections 4 years ago and the local elections since then. Their map is also Open Street Map based. OSF gets their data from each single municipality and republishes it as a national dataset.


Waarismijnstemlokaal.nl, where is my polling station, with info on each polling station in the Netherlands

Good to see how open data is used to strengthen the democratic process in its most direct form.