Bookmarked In Norway, the Electric Vehicle Future Has Already Arrived (by Jack Ewing)

De verregaande elektrificatie van auto’s in Noorwegen heeft een paar interessante effecten. De luchtkwaliteit in Oslo is sterk verbeterd. Stikstof emissie is ‘bijna opgelost’ in die stad. Niet alleen omdat er zo veel elektrische auto’s rondrijden, maar ook omdat aannemers bouwmachines verregaand hebben geëlektrificeerd. Ook dat beperkt de stikstof uitstoot verder. Zonder problemen met een overbelast elektriciteitsnetwerk ook.

Dat komt niet uit de lucht vallen. In 2013 sprak ik een Noorse jurist op een conferentie in Ljubljana die me toen verbaasde door me te vertellen dat elektrische auto’s in Noorwegen al de meest verkochte nieuwe auto’s waren. Dus al meer dan een decennium worden er vooral EVs op de weg gebracht. De Noorse overheid begon al in de jaren 90 (!) met het stimuleren van elektrisch rijden d.m.v. subsidies en belastingvoordelen. Dat is zelfs nog ruim een decennium voor we hier een premier kregen die in 2013 visie als vies en hinderlijk woord publiek afschafte.

We are on the verge of solving the NOx problem

Tobias Wolf, Oslo’s chief engineer for air quality

De discussie over stikstof en de rol van boeren heeft slechts voor een deel met het wel of niet transparant zijn van cijfers te maken.

Want veel is al transparant. Zoals het landelijk rekenmodel dat gebruikt wordt om stikstofdeposities te bepalen: de code van Aerius is op GitLab beschikbaar. Data wordt gedeeld.

Twee dingen staan voor mij centraal.

Op praktisch niveau speelt een rol dat een rekenmodel niet hetzelfde is als metingen. Net als bij geluidsoverlast en geluidszones wordt er heel weinig echt gemeten, er wordt vooral berekend. Berekeningen zijn geen feiten, het zijn aannames uitgedrukt in cijfers. De cijfers suggereren slechts feitelijkheid, omdat we geleerd hebben getallen serieuzer te nemen dan kwalitatieve aanduidingen als “een beetje” “veel” “meer” of “minder”. Dit leidt al jaren tot frustratie en problemen in de praktijk voor bijvoorbeeld provincies bij vergunningverlening. Dat kom ik in mijn werk vaak tegen. Met een landelijk rekenmodel kun je namelijk niet bepalen wat de daadwerkelijke impact van een lokale puntbron van stikstof is (bijvoorbeeld een fabrieksschoorsteen of een varkensstal), of wat er gebeurt als je die verplaatst dichter of verder af van een natuurgebied. De boeren hebben hier een zeer valide punt. Er is geen reden waarom we niet veel meer in het echt zouden kunnen meten, in plaats van slechts berekenen.

Op strategisch niveau is iets fundamentelers aan de hand. Als je keuzes maakt moet je ook de consequenties van keuzes uitleggen en aanvaarden. Dat doet het Rijk niet. Beperking van de uitstoot betekent namelijk beperking van gedrag. Die beperking wordt niet aanvaardt door het Rijk. Of het nu om boeren gaat, het aantal vluchten op Schiphol, wel of niet Lelystad als extra luchthaven, autorijden, wel of niet een extra Maasvlakte, wel of niet die woonwijk, etc. etc. Het enige wat gebeurde is de belofte van toekomstige verandering van gedrag. Het PAS beloofde toekomstige compensatiemaatregelen zodat alles door kan zoals het al ging. Wel kiezen en reguleren op papier maar niet veranderen in de praktijk, niet kiezen voor wat je dan voortaan laat. Weggepoetst met de hoop op een deus ex machina in de toekomst die het allemaal fixt en moeilijke keuzes nu overbodig maakt.

We kunnen bakkeleien over de cijfers wat we willen, zoals de boeren nu doen met het RIVM. Maar uiteindelijk lost dat niets op, zolang je niet aanvaardt dat kiezen consequenties heeft.

Maasvlakte by Albert Koch, license CC BY ND