Liked “Jeroen, hoe zou jouw ideale bibliotheekwerkplaats eruitzien?” (Rafelranden)
Dat was de vraag die Norma Verheijen me stelde tijdens de eerste bijeenkomst van de Denktank Digitale Geletterdheid, 17 februari jl. bij de KB. Mijn antwoord: een plek waar kritisch bewustzijn en maatschappelijke impact in aanraking komen met intrinsieke motivatie.

Jeroen de Boer over bibliotheekwerkplaatsen, en hoe die soms mislukken. Herkenbaar, want er is het risico dat het instrument (een werkplaats voor …. ) een doel op zich wordt (een werkplaats want dat is hip). En als de werkplaats er dan is weet je niet waarvoor je hem wilt inzetten. En over Doug Belshaw en mij en hoe ons werk dat van Fers beïnvloedt.