Ik kreeg de jaarlijkse aanslag voor lokale belastingen binnen, met daarin de nieuwe WOZ waardebepaling (peildatum 1-1-2019). De stijging is 8,99% t.o.v. 1-1-2018.
Over 3 jaren tijd, t.o.v. 1-1-2016, is het een stijging van 28%. Dat geeft wel aan hoe moeilijk het is voor een eerste koper, een dergelijke stijging kun je niet tegenaan werken en sparen.

Je vindt alle WOZ waarden vanaf 1-1-2015 op het WOZ Waardeloket, een openbare basisregistratie. (Die eigenlijk ook al lang open data zou moeten zijn, maar de Waarderingskamer doet zelf nog erg moeilijk over openbaarheid alleen al. “We willen eigenlijk dat het zo min mogelijk gebruikt wordt.” zei laatst een betrokkene tegen een collega. Allemaal dus wél regelmatig gebruik van maken! Use it or lose it.) Het recentste taxatierapport door je gemeente van je eigen woning vind je op mijn.overheid.nl, als je gemeente daar al aan levert tenminste. Elk jaar even downloaden voor je eigen archief, en je vindt er soms ook eerdere rapporten vanaf je koopdatum / datum waarop je gemeente werd aangesloten.