Bookmarked Een coronapas is repressief, niet progressief. (by Jaap Henk Hoepman)

Hoepman loopt op de feiten vooruit (er is nog geen akkoord voor een wetswijziging naar 2G beleid, doch poneert het als al voldongen feit), maar beschrijft adequaat de situatie, of beter De Situatie. En hoe de brandstichters het debat kapen, of beter door de andere partijen het narratief láten kapen. Wat weer een rem zet op een open debat. (Al moet ik er aan toevoegen dat ik heel wat mensen die oorspronkelijk een redelijk en beargumenteerd kritisch geluid lieten horen heb zien opschuiven, correctie: heb zien afglijden, naar de samenzweringshoek en dat dat me ook minder genegen heeft gemaakt om anderen het voordeel van de twijfel te geven.)

Bovendien moeten we niet vergeten dat de situatie waar we nu inzitten het gevolg [is] van eerder gemaakte keuzes. Daarmee is dit pleidooi juist ook een progressief geluid. … We moeten het verzet tegen een repressief, discriminerend, en op dwang gebaseerd antwoord op een door neo-liberaal beleid veroorzaakt probleem niet door extreem rechts laten kapen! Een grote groep mensen, inclusief in eerste instantie ikzelf, voelen zich daardoor zeer bezwaard zich uit te spreken.

Jaap Henk Hoepman