Jaren geleden keek ik al eens naar broodfondsen, die toen net een beetje ontstonden in Nederland. Broodfondsen zijn verenigingen voor wederzijdse hulp bij arbeidsongeschiktheid. Gebaseerd op kleine groepen, die elkaar kennen en vertrouwen, en die bij nood elkaar geld schenken. Door een berichtje op Mastodon over een op te richten broodfonds in Leeds (UK), waar aan Nederlandse voorbeelden werd gerefereerd, kwam ik terecht op Broodfonds.nl waar inmiddels zo’n 500 groepen te vinden zijn, met zo’n 25.000 ondernemers. Dat is een flinke groei aan initiatieven.

Voorjaar 2019 blijkt er bovendien een groep te zijn opgericht in mijn woonplaats, die nog leden zoekt. Ik ben nieuwsgierig, zowel naar hoe het concept in de praktijk tot uitdrukking komt, als (en vooral) naar andere ondernemers in de stad. Een mailtje gestuurd om mijzelf eens uit te nodigen voor een kennismaking.