Yesterday I visited the Design Lab at the University Twente for a ‘Career Day’ of the faculty for philosophy of science, technology and society (PSTS). I took part in the 2 year Master programme 20 years ago next to my then job, and was invited with 4 others to talk about what my work after studying there looked like and what role PSTS had in that. It was fun to be back at my old university and walk around campus and it was great to talk with current students, a much more international group than when I was there. Titles like ‘Career Day’ make me shudder, and just the morning before the event I had a brief interaction with Jack Yan how his and my (very different) work over the decades has actually made us unemployable, which I used as a contrast in my talk in the afternoon. My talk’s title was ‘What is it you do, again?‘ and instead of talking about a career, I presented my twisting path.


A session at PSTS Career Day at the University of Twente

My talk was reflective, and thus an opportunity for myself too, so perhaps I’ll reword it a bit and post it here as well.

Via Creative Facts kwam ik een discussie over het merk Twente op het spoor. Ik woon er zelf met veel plezier en zou ook graag meer van mijn werk in de regio doen.

Alef de Jong van Markeys schrijft op Creative Facts over het feit dat Twente een echt merk is, maar niet altijd eenduidig wordt gebruikt of benut, en dat schept verwarring. Zelf denk ik dat die verwarring een uitdrukking is van wat er binnen Twente, en dan niet alleen als merk, niet goed zit.

Twente heeft ongetwijfeld sterke merken binnen haar grenzen. Grolsch is daarbij het eerste dat in me opkomt. Maar er zijn er meer, Stork, Universiteit Twente, Holland Signaal, het Roessingh, FC Twente etc.
Maar daar staat tegenover dat er in Twente over het algemeen weinig aandacht is voor de omgeving, en men met de rug naar de wereld staat en de neuzen naar elkaar. Bovendien is het risicomijdend gedrag in de regio welhaast nog sterker dan elders in het land. Dat is een grote drempel voor innovatie. Het feit dat er top technologische instituten in de regio gevestigd zijn doet daar niets aan af.

De verwarring die in het merk zichtbaar is, is wat mij betreft dan ook de uitdrukking van die spagaat tussen aan de ene kant de sterke aspecten van de regio, en de ontkenning van de zwakke kanten. We willen lijkt het die zwakke kanten niet te lijf gaan, alsof we ergens bang zijn voor de wereld aan de andere kant van de Regge en de Dinkel. Als excuus voeren we de volksaard aan. “Tukkers laten zich niet voorstaan op hun successen. Doo mer g’woon dan dooj a gek genog.” Maar het houdt de regio tegen. Kansen zat. Nu nog meer handen die die kansen grijpen.

Een begin zou zijn de luiken eens goed open te zetten, en te kijken wat er elders in de wereld gebeurt dat voor ons van belang is. Die omgeving meenemen in onze afwegingen en keuzes. Hoog tijd voor outside-in denken.

Alef de Jong refereert aan de site TwentseMerken waar ook een vragenlijst over de merksterkte van Twente beschikbaar is.