Last week at the 3rd Dutch language Obsidian meet-up one of the participants showed Excalidraw. This is a browser based sketching tool, that was created early last year (so about as old as Obsidian itself). There is an Obsidian plugin for it, which I first assumed would allow you to embed images made in the browser tool, but I was wrong.

  • The plugin allows you to create sketches with Excalidraw inside Obsidian. Using command+P and typing create, you can select to create a sketch in various ways
  • The sketching is done inside an Obsidian pane
  • You can link text in a sketch to any other note simply by adding a markdown style link [[note name]]
  • You can even embed another note in the sketch by adding the markdown, using ![[note name]]

The files with the sketches are saved inside your Obsidian vault. I took a look in one of the files, and they are JSON descriptions of the sketches. They’re not images, they’re text descriptions and as such small flat text files just like the notes themselves.

I’m impressed. I could even see myself sketchnoting on a tablet right in Obsidian with this.


Exalidraw living inside an Obsidian note, through a plugin. I made a basic sketch, with a link to a note at the red pin.


Opening a sketch in a text editor shows it to be JSON

How long is the list of draft postings in your CMS? I had about 30 from the past 3 years. This morning I went through them and moved those that still look like a posting could come from them into my Obsidian notes. I have a writing folder there, and I find it easier to write there than in the back-end of WordPress, where I still do most of my blogwriting (including this post). Those drafts that had no actual content or were very much connected to a specific moment in time (today we went…) I deleted. About a dozen drafts remain and now live in my notes. Let’s see if having those drafts in an environment where I can encounter them more regularly leads to finishing them. In the past weeks I’ve done my weeknotes postings in Obsidian first as a note, and noticed how it increased the speed of writing. (Afterwards I still need to add links and images in WP though, it’s not a micropub editor.)

Gisteravond vond de 3e Nederlandstalige Obsidian meet-up plaats, dit keer met zeven deelnemers. Organisator was Christian. Het was al weer even geleden dat ik de eerste 2 sessies hield. Veel langer geleden dan ik me realiseerde toen ik het tijdens de sessie gisteren opzocht (de eerste was in april, de tweede in juli)

Omdat ik ziek in bed lig deed ik mee zonder camera en geluid. Af en toe liet ik van me horen in de chat van de online meet-up. Enkele voor mij bekende gezichten, zoals Wouter en Willy, en vooral nieuwe. Dat was prettig want zo hoor je nieuwe dingen.

Een paar dingen die me opvielen en in me opkwamen, voor mijn beperkte energie op was, en ik het gesprek verliet:

Ieder van ons heeft een lange geschiedenis met notitie-apps, en uiteindelijk wint volgens mij de toepassing die niet alleen frictie reduceert om dingen op te slaan en met die dingen te werken, maar die ook andere wegen openhoudt en je niet opsluit in het denken van de maker van de tool. Op een gegeven moment ging het over welke plugins we gebruiken, en ook daar hoorde je reserve voor plugins die je ‘opsluiten’ in de tool, d.w.z. die niet alleen functionaliteit toevoegen, maar ook inhoud die vervolgens buiten Obsidian niet toegankelijk is (in de platte tekstfiles waarin je notities zijn opgeslagen). Later las ik dat er een plugin is die dat opsluitend effect expliciet probeert tegen te gaan voor wat Obsidian zelf aan gegevens opslaat: de Obsidian metadata-extractor die de metadata naar je harde schijf schrijft zodat andere applicaties (zoals bijv AlfredApp) er bij kunnen. Hiermee kun je Obsidian directer vanuit andere applicaties aansturen als je wilt.

Digitaal eerst, of niet?

Digitaal of eerst op papier? Dat is een vraag die al vroeg aan bod kwam. Mede naar aanleiding van hoe Wouter Obsidian gebruikt. Hij doet alles eerst op papier, scant die pagina’s (met Genius Scan van Grizzly Labs op zijn telefoon), en maakt bij elke foto een korte index, zodat hij via de zoekfunctie de juiste scans kan vinden. Na de eerste meet-up waarin hij dat ook vertelde, ben ik mijn eigen papieren notitieboeken ook gaan scannen, met mijn CZUR staande scanner, en maak daar eveneens indexes bij. Dit keer werd me duidelijk dat hij dat net iets anders doet dan ik heb gedaan. Ik maak 1 index per notebook met links naar de plaatjes in de vorm “plaatje12 over #opendata en gesprek met XYZ”, Wouter maakt per scan een note met daarin zijn annotaties, zodat je de afbeelding meteen boven die annotaties ziet staan. Dat lijkt me weliswaar eleganter, maar ook meer werk.

Al heb ik zelf een sterke voorkeur in het meteen digitaal maken van mijn notities, is de rol van papier en pen wel degelijk belangrijk. De reden om als het kan digitaal-eerst te werken heeft vooral met de frictie te maken die de latere omzetting naar digitaal nog altijd betekent. Sinds klas 5 van de basisschool houd ik al notitieblokken vol aantekeningen bij. Dat is 4 decennia aan notitieblokken.
Fysiek iets schrijven is anders en levert andere verbindingen op dan tekst tikken op het scherm.
Fysiek omgaan met bestaande notities heeft dat andere effect ook bij mij: ik plak met enige regelmaat een reeks post-its met inhoud uit mijn notes op de muur om beter te snappen wat onderlinge verbanden kunnen zijn, ‘gaten’ te zien. Ik kan dat welisaar ook in tools als Tinderbox visueel doen op mijn scherm, maar het werkt anders omdat ik dan mijn handen niet gebruik, niet voor de muur in mijn kamer heen en weer drentel etc.

We hadden het ook over lezen op papier of digitaal. Ook daar speelt voor mij de wrijving een rol in hoe je aantekeningen later digitaal kunt verwerken. Ik lees vooral digitaal (het is veelal goedkoper en scheelt thuis vooral enorm veel ruimte), maar voor non-fictie is mijn eigenlijke voorkeur papier, vanwege het overzicht dat het biedt op een manier die e-readers nog altijd niet weten te bieden. Op mijn e-ink device, en voor PDFs die ik in Zotero verzamel is dingen in boeken markeren of in de kantlijn schrijven inmiddels naadloos naar mijn notities te krijgen, zodat ik ze daar inhoudelijk kan verwerken. In deze context werd ook het boek Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain van Maryanne Wolf genoemd.

Visueel en tekstgericht

Markdown is een opmaaktaal voor tekst, en Obsidian is een viewer op markdown files, en dus in principe geheel tekstgericht. Je kunt wel plaatjes opnemen maar dat zijn passieve afbeeldingen. Je kunt daarnaast Mermaid diagrammen maken, als manier om in tekst een diagram te definieren.
Tot nu toe was dat weinig nuttig voor me, omdat ik eigenlijk uitsluitend in edit-mode werk, en dan zie je alleen je eigen ruwe tekst, niet de opmaak of het diagram als je die toevoegt. Het is de reden dat veel mensen gelijktijdig de markdown tekst waarin ze werken en het visuele resultaat naast elkaar op hun scherm toonden, maar ik doe dat eigenlijk nooit.
Nu is er sinds kort de Live Preview modus (in beta), waarin je eigenlijk altijd het opgemaakte resultaat van je tekst ziet, totdat je je cursor ergens zet en begint te editen. Dan wordt daar lokaal je orginele markdown zichtbaar. Ik heb nu geen extra muisklikken nodig, en hoef geen extra schermpjes open te hebben om mijn markdown ‘live’ te zien. Dat maakt het weer veel aantrekkelijker voor me om ook visuele elementen in mijn notities (te proberen) te gebruiken.
Een van de deelnemers is een eindexamenkandidaat die de stof deels ook in schetsen en diagrammen vertaalt. Iets visueel maken helpt bij het internaliseren van stof, maar ook bij het naar voren halen van die kennis als je de afbeelding weer ziet. Ingewikkelde complexe dingen laten zich vaak makkelijker in een schets vangen dan in een platte tekst die per definitie lineariteit en hiërarchie suggereert. Tot mijn verrassing gebruikte hij een schetstool die volledig in Obsidian te integreren is, en waarmee je ook zelfs links in een afbeelding naar andere notes kunt opnemen. Die schetstool is Excalidraw, in principe een browsergebaseerde tool. waarvoor iemand een Obsidian plugin heeft gemaakt. Excalidraw is net als Obsidian zelf nog maar anderhalf jaar oud. Daar ga ik zeker mee experimenteren.

In de context van schetsen maken kwam ook The Back of the Napkin van Dan Roam ter sprake, en ik moest zelf ook denken aan sketchnoting en The Sketchnote Handbook van Mike Rohde (alleen al een tof boek omdat ik er in sta 😉 )

Een van de andere deelnemers, Roy Scholten is nadrukkelijk bezig met de rol van visualisatie in het overbrengen van kennis en het helpen bij duiding. Zijn blog Bildung zit vanaf nu in mijn feedreader.

Werk en Privé

Het laatste dat ik even wil aanstippen was een gesprek over of je in je notities werk en privé mengt of juist scheidt, en of je er aparte vaults (losse collecties in Obsidian) voor bijhoudt. Bij mij zit alles op 1 plek, onderscheid maak ik in een folderstructuur zodat dingen over bijvoorbeeld ons huishouden niet staan tussen dingen over een huidig klantproject. Al mijn conceptuele notities zitten wel in één folder, ongeacht het onderwerp, want daar telt de onderlinge (netwerk)verbinding het zwaarst. Mijn folderstructuur is niet thematisch gesplitst maar in aandachtsgebieden in mijn leven (zoals in de Getting Things Done methodiek, en in PARA al zitten mijn projecten allemaal in zo’n aandachtsgebied, anders dan PARA). Voor de genoemde eindexamenkandidaat lag er een splitsing tussen school en de rest, en dat kan ik me goed voorstellen. Je notities voor je eindexamen komen voort uit iets dat je wordt opgelegd, iets vooral buiten je eigen directe interesses of activiteiten. (Tijdens je studie is dat weer net wat anders, daar ontdek je juist welke aspecten je straks in je professie boeiend vindt, dus daar wordt het meer eigen, en minder externe verwachting ondanks de tentamenstructuur). Sommigen doen het net als ik, waar ‘alles’ in het systeem zit. Mijn PKM is deels gebouwd op Getting Things Done en daaruit vloeit die ‘allesomvattendheid’ al voort, maar ook op mijn persoonlijk opvatting dat er weinig verschil is tussen werk en niet-werk voor mij. In die context werd ook gesproken over Kanban of Trello boards voor thuis. Mijn primaire tools voor mijn werk en voor thuis zijn identiek eigenlijk, voor klanten hanteer ik daarnaast meestal andere (die ik grotendeels niet thuis zou willen inzetten, dat is waar). Het thuis hanteren van uit je werk bekende methoden om zo de logistiek thuis te vergemakkelijken, en ruimte te maken voor elkaar lijkt me vooral gezond. Onze eerste verjaardagsconferentie in 2008 ging al hierover.

Dank aan Christian voor het organiseren van deze bijeenkomst, en alle deelnemers voor het delen van hun ervaringen en werkwijzen.

Ook met andere Nederlandstalige Obsidiangebruikers van gedachten wisselen? Die Nederlandstalige Obsidian gebruikers vind je ‘allemaal’ op het Obsidian Discord kanaal #nederlands.

Favorited Personal Taxonomy (Part 2) by Joost Plattel

Joost Plattel is writing about his note making routines. I’m always interested in seeing the routines of others, to see how I can tweak mine. Timely as well, as I hope he’ll be at the Dutch language Obsidian meet-up coming weekend.

In the previous part I highlighted how I managed my notes in folders. In this part I would like to explain a bit more on how I make the decision between tags & a linked note.

Joost Plattel

Today at 14:07 it is exactly 19 years ago I published the first post on this blog. Back then I already mention how connecting to others, conversation, is the key thing I’m aiming for. I’ve always been a prolific note maker (going back to primary school even, buying my own notepads). With the launch of my weblog it became a more public thing as well as a means to engage with others.

In recent years I’ve marked the occasion by reflecting on my blogging and practices (see the 18, 17, 16 years edition), and long ago I marked the 3rd and 5th anniversary both extolling the value of the conversations and connections this blog helped create.

This year, as most of last year was spent working from home. It meant a similar internal oriented focus when it comes to my note making and blogging.

I haven’t spend time on IndieWeb community organising for instance, didn’t feel the energy for it either. I did make steps towards making this blog much less dependent on third parties:

  • I stopped embedding Flickr images in my blog, replacing them with locally hosted copies while linking to the original. Most postings now no longer have Flickr embeds, some 150 still do, which I am slowly bringing down to 0.
  • I removed all video embeds, replacing them with stills and links
  • I slowly replaced a number of Slideshare decks, but not all yet. There are no actual slideshare embeds active anymore on my blog, as I deleted my account, but the now non-functional embeds still ‘call’ those web adresses. I’m self-hosting my slides on tonz.nl (Dutch), and tonz.eu (English)

I experimented with sharable bookshelves for my blog, but there’s a connection missing with my internal note taking. I’d very much like to directly generate my book lists and book posts directly from my own notes. I haven’t actually posted about books here since January, a fact I dislike.

That brings me to the note making part. I have completely removed myself from Evernote, replacing it with a local collection of notes in markdown. I’ve kept them separate of the notes collection I actually work with, but import specific notes when I need them. I also, based on an example from fellow Obsidian user Wouter Groeneveld, started scanning my paper notebooks from over the years, creating indexes for them, and thus making them connect to my ongoing work and notes. My use of Obsidian to maintain those markdown notes continues undiminished. The speed of creating new conceptual nodes has slowed a lot, having mined most of my old blogposts for their content. I am now slowly evolving my ways of digesting and adding new knowledge and thoughts. In terms of volume, there are now some 5k notes, of which 1k6 are conceptual, 1k are ‘collected stuff’ with just a few added remarks of why I find them interesting, and some 2k5 work related notes.

In general I would like to see a more direct connection between my notes and my blogging, and ‘wiki’ pages on this site. I’m not sure yet what I’d like so I need to experiment. In the past months I have been contributing to two GitHub hosted sites using Respec, where the site is directly created from my notes. This works really well, but as those are public pages I do keep the corresponding notes in a different place than my ‘real’ notes. I do want to maintain the difference between public and private, as it influences my writing, but I do not necessarily want to keep the public notes in a separate location from the others.

Coincidentally, around note making, I did do some outreach and hosted two ‘Dutch language Obsidian user meet-ups‘. The third is due to take place in two weeks.

For the coming time this note-to-blog pipeline, and making it easier for myself to post, will be my area of attention I think. Let’s see next year around this time, when I hit the two decade mark with this blog, how that went.


How I took notes in 2006, on a locally hosted wiki

Op 20 november a.s. vanaf 20:00 vindt de derde Nederlandstalige Obsidian meet-up plaats! Dit keer geïnitieerd door @CABenstein in het Nederlandstalige kanaal op de Obsidian Discord. Je kunt je aanmelden op Eventbrite, of anders laat even van je horen op Discord.

Tijdens de sessie is er alle tijd om tips en tricks uit te wisselen over het werken met Obsidian. Zelf ben ik altijd erg geïnteresseerd hoe het persoonlijk kennismanagementproces (pkm posts op dit blog) van mensen is georganiseerd, en hoe ze dat in hun tools vormgeven. Over de eerste meet-up schreef ik een impressie, en dat deden Wouter en Frank ook.

Schuif aan!