Sinds 4 jaren ben ik met veel plezier voorzitter van de Open State Foundation. In 2008 organiseerde ik samen met James Burke en Peter Robinett de eerste bijeenkomst waaruit op termijn de OSF is voortgekomen. Sinds 2017 ben ik weer nauw betrokken bij OSF, sinds 2018 als bestuurslid.

We zoeken voor de Open State Foundation naar twee nieuwe bestuursleden. Omdat we het huidige vijftal naar zeven willen uitbreiden, en omdat we gericht op zoek zijn naar mensen die de rol van penningmeester of secretaris willen vervullen. Open State Foundation is een ANBI, en alle financiële en bestuurlijke verslagen zijn openbaar. We zoeken uiteraard in ons eigen netwerk, maar je weet nooit wie je daarmee over het hoofd ziet. Vandaar dat we ook open aanmeldingen verwelkomen.

Het bestuur van Open State Foundation bestaat uit mensen die een transparante overheid een warm hart toedragen, willen meedenken over de strategie van de stichting en hun kennis en netwerk willen inzetten om de missie werkelijkheid te laten worden. We zijn vooral een toezichthoudend bestuur, en zijn betrokken bij de missie en strategie van de organisatie. We staan dus op afstand van het dagelijkse werk dat door een mooi team onder leiding van onze directeur wordt uitgevoerd. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Meer weten? Lees de vacature op de website van OSF.
Voor vragen en aanmeldingen kun je me per e-mail bereiken op ton at openstate punt eu. Laat de oproep ook gerust zien aan anderen waarvan je denkt dat ze bij OSF passen.