De Nederlandse overheid gaat mogelijk van Facebook af. In Duitsland is het overheidsgebruik van Facebook door de Duitse autoriteit persoonsgegevens stilgelegd in 2021, omdat Meta zich (uiteraard) niet aan de AVG houdt. De AP doet dat soort uitspraken sinds 2018 niet meer zelf, omdat Facebook in Ierland is gevestigd. De Duitse instantie heeft dat soort consideratie niet, en gaat uit van een eigen verantwoordelijkheid. In plaats van veel te lang wachten op een Iers oordeel over Facebook, steekt ze de hand in eigen boezem en stelt dat de eigen overheid in ieder geval niet aan de eigen AVG verplichtingen kan voldoen door Facebook pages te hebben.

Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen bereidt nu mogelijk een besluit voor langs dezelfde lijnen. Terecht lijkt me. Meta houdt zich zelf niet aan de AVG, en bovendien is de algemene uitwisseling van Europese persoonsgegevens met de VS geheel niet juridisch gedekt op dit moment.

De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven bij online interactie met burgers en de omgang met eigen gegevens. Dit geldt voor Meta, voor Twitter, maar ook voor cloud diensten en de Microsoft lock-in waar de overheid zich grotendeels in bevindt. Facebook zelf niet meer gebruiken is een bescheiden eerste signaal, dat al verrassend lastig lijkt voor de overheid om helder af te geven.

Ik hoop dat de staatssecretaris de knoop snel doorhakt.

Ein datenschutzkonformer Betrieb einer Facebook-Fanpage sei nicht möglich, schrieb Kelber in einem Brief an alle Bundesministerien und obersten Bundesbehörden.

Bundesdatenschutzbeauftragte