In reply to [Bookmark] No End to Content Overload by Frank Meeuwsen

Inderdaad er is altijd meer materiaal dan je tot je kunt nemen. Je tip is herkenbaar, focus op de diversiteit in je eigen netwerk en op je eigen nieuwsgierigheid. Aanvullende tip: digitaal is het makkelijker heel verschillende stemmen een plek te geven in wat je tot je neemt en met wie je interacteert. Mijn via RSS gevolgde netwerk is een stuk diverser dan mijn toch cultureel en geografisch sterk bepaalde netwerk hier om me heen in Nederland.

Een tip: omring je met mensen die iets anders lezen en luisteren dan jij en praat er met elkaar over. Zo heb je een leuke dag én je leert iets nieuws.

Frank Meeuwsen