@Ton Zijlstra Zolang de politie aan bedrijven vraagt om bij een inbraakgolf de cameras toch ook de weg te laten meepikken zal men er weinig mee doen. Hier zie je een paar van de ring bellen van Amazon maar die staan zelden richting de weg (grote tuinen enzo).