Vandaag sluit de internetconsultatie voor de implementatiewet van de open data richtlijn. Ik schreef er met Kerst al over. Zojuist diende ik mijn zienswijze op het wetsvoorstel in. Die is samen met de andere openbare reacties beschikbaar online.

Als basis voor mijn reactie vergeleek ik de ontwerptekst (pdf), de memorie van toelichting (pdf), de Europese open data richtlijn, en ook de tekst van de huidige hergebruikswet. Want ook van wat er niet verandert kun je iets vinden tenslotte. Mijn/onze ervaringen in het veld sinds de allereerste open data richtlijn van kracht werd, vormen de bril die ik opzette.

Oorspronkelijk zou ik mijn reactie schrijven vanuit het perspectief van een klant. Maar na grondige beschouwing wordt die niet of nauwelijks geraakt door de wijzigingen, en dat maakte een reactie vanuit die organisatie niet heel nuttig. Tegelijkertijd is er wel genoeg te zeggen over het wetsvoortsel. Dus deed ik het vanuit mijn persoonlijke perspectief, en dat van ons bedrijf.

Het is prettig te zien dat ook andere organisaties hebben gereageerd. Dat maakte het mogelijk om zelf nog een paar dingen aan te voeren die anderen juist niet noemden, en er op te vertrouwen dat andere punten al voldoende door andere partijen waren belicht.

Nu is het wachten op het uiteindelijk voorstel, en de goedkeuring daarvan. Nederland is laat met deze wet, hij had vorig jaar juli al van kracht moeten zijn. De invoering van de Open Data richtlijn is één van de bouwstenen van de Europese datastrategie, en er staat veel te gebeuren. Dus hoog tijd dat Nederland hier stappen in zet. Dan kunnen we ook makkelijker met elkaar de kansen die er bij horen verzilveren.