Vandaag vond FOSS4G-NL plaats, de eerste grote bijeenkomst waar ik weer heen ging.

Ik gaf een presentatie over de aankomende EU wetgeving t.a.v. digitalisering en data, en de kansen die daarin liggen voor de free and open source software for geo community (FOSS4G). Drie jaar geleden sprak ik tijdens de opening van FOSS4G-NL over de geopolitieke rol van data, dat Europa daar een andere koers ging kiezen dan bijvoorbeeld de VS (maximale winst-extractie) en China (maximale staatscontrole), namelijk een waar maatschappelijke waarde in lijn wordt gebracht met het versterken en beschermen van burgerrechten, en dat iedere lokale geodata-adviseur een geopolitieke actor daarbinnen is.

Dit jaar kon ik daar concreet over verder praten omdat de Europese Commissie een reeks wetgeving heeft voorgesteld die invulling geeft aan die geopolitieke propositie t.a.v. data. In die praktische invulling, die vooral nog moet gaan gebeuren, liggen kansen voor de FOSS community en FOSS4G community omdat juist hun kennis t.a.v. federatie, standaarden, en het accomoderen van heel verschillende belangen en perspectieven de dagelijkse gang van zaken is.

Mijn slides vind je hieronder (gepubliceerd op mijn persoonlijke slideshare). De korte makkelijk deelbare link is tonz.nl/foss4g21.

Dank aan de organisatoren om weer een FOSS4GNL te organiseren, en fijn om weer in Enschede en bij het ITC te zijn.

Comments are closed.