Op 20 oktober vindt de FOSS4Geo Nederland conferentie plaats, met daags ervoor op 19 oktober een middag vol workshops om zelf aan de slag te gaan met open source geo-tools. Gastgever is het wereldvermaarde ITC in Enschede.

Vorig jaar kon de conferentie geen doorgang vinden vanwege de pandemie, maar dit jaar lijkt het te gaan lukken. Zet 19 en 20 oktober dus in je agenda om een duik te nemen in open source geo.

Tot 10 september kun je je bovendien aanmelden als je een presentatie of workshop wilt geven.

Drie jaar geleden in 2018 had ik het genoegen de openingsspreker te mogen zijn. Onder de titel “Een kaart is de mooiste van alle epische gedichten” (een quote van Gilbert Grosvenor, eerste editor van National Geographic), hield ik een betoog over hoe data een geopolitieke hoofdrol heeft gekregen en hoe geografische gegevens (vaak als ‘linking pin’ van andere gegevenssoorten) daar centraal in staan. Hoe dat betekent dat je je eigen werk met geo-data ook in het licht van die geo-politieke context moet beschouwen, en de consequenties daarvan voor de rol van geografische data in ethische vraagstukken, data-governance en databescherming. (In 2016 hield ik een presentatie voor de wereldwijde FOSS4G conferentie.)

Inmiddels zijn we een paar jaar verder, en heeft de Europese Commissie een breed pakket aan nieuwe wetten voorgesteld die de Europese geopolitieke positionering t.a.v. digitalisering en data vaste vorm geven. Tegelijk is er beleid gelanceerd, zoals de Europese Green Deal, dat nadrukkelijk bouwt op wat er m.b.t. digitalisering en data gebeurt, en zijn er financieringsinstrumenten om dat te versnellen en voort te stuwen. Wat in mijn verhaal van 2018 nog vooral een oproep was aan de geo-professional om als ‘bril’ op te zetten, krijgt nu vaste vorm in de eisen die aan de dagelijkse praktijk van die professional gesteld gaan worden. Aan een deel van die nieuwe regels werkte ik vorig jaar actief mee door voor aardobservatie, milieu en meteorologie voor de EC te onderzoeken welke gegevens in heel Europa voortaan verplicht voor iedereen vrij herbruikbaar moeten zijn. Regels, die als het goed is, later deze maand eindelijk worden gepubliceerd.

Tijd dus, wat mij betreft, voor uitleg en een update. Ik heb me als spreker aangemeld om de nieuwe Europese regels uit de doeken te doen, en in te gaan op welke kansen daarin voor de FOSS4G community verpakt zitten. Dat doe ik vanuit mijn huidige werk voor Geonovum, de overheidsstichting die de overheid beter laat werken met geo-informatie. Binnen Geonovum volg ik, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, actief de Europese ontwikkelingen t.a.v. digitalisering en data, en de impact daarvan op bijv. (inter)nationale standaarden, de verdere evolutie van INSPIRE, en de beschikbaarheid van overheidsdata voor iedereen. Die help ik vertalen naar kansen en handelingsperspectief voor Nederlandse datahouders en datagebruikers.