Je blog triggert mij op een andere constatering, namelijk de krampachtige manier waarop een regionale belastingsamenwerking om kan gaan met het beschikbaar stellen van de onderliggende WOZ-gegevens.
Dit wordt blijkbaar geweigerd aan deelnemende gemeenten vanwege privacyregels..
Hierdoor is de betreffende gemeente niet in staat om te toetsen op basis van welke object–en subjectgegevens de eigen WOZ-waardes worden bepaald. Ook kunnen er geen vergelijkende kwaliteitscontroles worden uitgevoerd, zoals door het toetsende ENSIA-kader van zelfcontroles voor verschillende basisregistraties (o.a. BRP, BAG, BGT) wordt voorgeschreven…