Ton,
Interessante blog, ik ben wel benieuwd over welke “overheid” je het hebt in de passage

“In de praktijk loopt nu al maanden een uitwisseling met een overheid die geautomatiseerd een beperkt aantal WOZ waarden nodig heeft voor de uitvoering van een publieke taak (subsidieverstrekking), omdat de toegang tot de basisregistratie WOZ wordt geweigerd op basis van Artikel 10 en 11 van het genoemde uitvoeringsbesluit.”

Overigens vermeld je ook “Het merendeel van de Nederlandse overheid heeft dus geen toegang tot de Basisregistratie WOZ.”. Tegelijk is er een fors aantal afnemers van de LV WOZ, https://zakelijk.kadaster.nl/woz-afnemers.
Zonder overigens te willen ontkennen dat de openbaarheid van de WOZ beter kan. Geheel als opendata beschikbaar stellen, ook in bulk, via API ed ligt voor de hand, maar de politieke/bestuurlijke afweging is op dit moment nog een andere.

Reactie kan ook direct via de mail