Dankjewel voor het delen van je bevindingen!
Ik ben nu bezig met iets wat hier op aansluit: voor een kleine steekproef van open datasets van de provincie Groningen onderzoek ik of er andere online (open) datasets te vinden zijn, en in hoeverre die afwijken. Het gaat me hierbij dus om de data-integriteit.
Voor een aantal datasets zijn er landelijke of interprovinciale registraties, en deelt de provincie de gegevens zelf óók als open data. Als het data management niet op orde is, kunnen hierbij problemen ontstaan. Hetzelfde zie je *binnen* de organisatie, bij datasets waar verschillende afdelingen zich eigenaar van voelen. In dat geval ligt het probleem ook bij het ontbreken van goede data governance.